Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτήν εδώ τη σελίδα, προσπαθούμε να δώσουμε σύντομες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις εταιρείες ρεύματος και τις απορίες των καταναλωτών που προσπαθούν να πετύχουν μια καλή συμφωνία για φθηνό ρεύμα εκτός ΔΕΗ. 

Οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος έχουν σχεδόν τις ίδιες διαδικασίες σχετικά με την αλλαγή, την χρέωση, την αποστολή λογαριασμού και την παροχή ρεύματος.

Αν έχετε κάποια ερώτηση που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να απαντηθεί εδώ, επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό.

Αλλαγή Παρόχου

Η αλλαγή του προμηθευτή σας είναι εύκολη. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια αντικατάσταση στους μετρητές στο σπίτι ή στο γραφείο σας, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα νέο συμβόλαιο.

Υπάρχει μια περίοδος αναμονής 7 ημερών από τη στιγμή που θα υπογράψετε τη σύμβαση και θα εξαρτηθεί από
τον χρόνο των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Δικτύου Διανομής).

Δεν θα έχετε καμία απολύτως χρέωση ή άλλη οικονομική επιβάρυνση, αλλάζοντας πάροχο.

Συνήθως οι αλλαγή γίνεται μέσα σε 7 ημέρες από την στιγμή που υπογράφετε για τη μετάβαση. Πάντα παίζει σημαντικό ρόλο και ο χρόνος απόκρισης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Δεν θα μείνετε χωρίς ρεύμα ούτε για ένα λεπτό. Αυτό αφορά τις οικιακές αλλά και τις επαγγελματικές συνδέσεις. Στην ουσία, η αλλαγή γίνεται σε λογιστικό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια πρακτική ενέργεια. Όλα γίνονται μόνο στα χαρτιά.

Με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό που αφορά τα «μη διασυνδεδεμένα νησιά», σίγουρα θα μπορέσετε να βρείτε την ιδανική επιλογή για την περιοχή σας μέσα σε λίγα λεπτά.

Χρεώσεις Και Λογαριασμός

Στις περισσότερες εταιρείες ρεύματος, ο λογαριασμός εκδίδεται μια φορά τον μήνα και μπορεί να είναι:

  • Έναντι Λογαριασμός: Ο οποίος καθορίζεται με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση ρεύματος που μπορεί να έχετε.
  • Εκκαθαριστικός Λογαριασμός: Που αφορά την μέτρηση κατανάλωσης που πιστοποιεί ο αρμόδιος διαχειριστής.
  • Τελικός Λογαριασμός: Ο οποίος αποστέλλεται στον πελάτη/καταναλωτή στην περίπτωση που διακόψει την συνεργασία του με κάποια εταιρεία.

Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την εταιρεία που έχετε επιλέξει, το πλάνο χρέωσης που σας έχει αντιστοιχίσει και την ρήτρα Οριακής Τιμής Του Συστήματος (ΟΤΣ).

Οι χρεώσεις Προμήθειας (ανταγωνιστικές), διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο και εξαρτώνται αποκλειστικά από τους προμηθευτές ρεύματος, από τους οποίους καθορίζονται ελεύθερα. Αφορούν το κόστος παραγωγής και προμήθειας του κάθε παρόχου και είναι ανάλογες της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε kWh.

Είναι σταθερές χρεώσεις που όλοι οι καταναλωτές ρεύματος, ανεξάρτητα από την εταιρεία από την οποία αγοράζουν ρεύμα. Πρόκειται για χρεώσεις που αφορούν την συντήρηση και την χρήση των υποδομών ηλεκτρικού ρεύματος εδώ και δεκαετίες.

Είναι χρεώσεις που ορίζονται και επιβάλλονται μέσα από την φορολογία. Αφορούν την μοναδιαία χρέωση και είναι ανάλογες της κατανάλωσης. Μπορείτε να τις υπολογίσετε πολλαπλασιάζοντας τις κιλοβατώρες (kWh) με την μοναδιαία χρέωση.

Οι έναντι λογαριασμοί ρεύματος καθορίζονται κατά προσέγγιση με βάση την κατανάλωση που είχατε για τον ίδιο μήνα πριν ένα χρόνο. Υπάρχουν κάποιες χρεώσεις που εμφανίζονται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Διαβάστε περισσότερα για τους έναντι λογαριασμούς εδώ.

Περιλαμβάνονται χρεώσεις που αφορούν φόρους και οι οποίες είναι ίδιες ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία ρεύματος θα επιλέξετε ως τον πάροχο σας.

Όσα ακίνητα δεν έχουν ρεύμα και δεν κατοικούνται, δεν πληρώνουν δημόσια τέλη που αφορούν φωτισμό και καθαριότητα. Είναι απαραίτητο όμως, να υποβληθεί Υ.Δ. του ιδιοκτήτη (ή του νόμιμου εκπροσώπου του) στον οικείο δήμο, μαζί με βεβαίωση για διακοπή ηλεκτροδότησης που εκδίδεται από την ΔΕΔΔΗΕ στα γραφεία του δήμου που ανήκει το ακίνητο.

Εγγύηση

Θα σας επιστραφεί με συμψηφισμό, όταν λάβετε τον τελευταίο λογαριασμό από τον πάροχο που συνεργάζεστε μέχρι την στιγμή της αλλαγής. Αυτός ο λογαριασμός ονομάζεται «Τελικός».

Τις περισσότερες φορές, οι εταιρείες ρεύματος ορίζουν το ποσό εγγύησης όσο ήταν και το ποσό κατανάλωσης των τελευταίων 45 ημερών. Συμπεριλαμβάνουν την εγγύηση στον πρώτο λογαριασμό που θα πάρετε από τον νέο προμηθευτή σας. Σε μερικές περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής απαλλαγής υπό προϋποθέσεις (πχ. αν ενεργοποιήσετε πάγια εντολή πληρωμής).

Οριακή Τιμή Συστήματος

Ως ΟΤΣ δηλαδή Οριακή Τιμή Συστήματος ορίζεται η τιμή όπου η αγορά ενέργειας παρουσιάζει εκκαθάριση. Είναι δηλαδή η μοναδιαία τιμή της ενέργειας που εγχέεται στο σύστημα, η οποία εισπράττεται από όλους τους παρόχους. Η ΟΤΣ καθορίζει το μεγαλύτερο μέρος ανταγωνισμού στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο υπολογισμός της ΟΤΣ γίνεται ανά ώρα. Έτσι προκύπτει η μέση τιμή για την κάθε ημέρα και παρομοίως ο μηνιαίος μέσος όρος.

Η πληροφορίες και οι τρέχουσες τιμές διατίθενται μέσα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Πρόκειται για μειώσεις ή αυξήσεις των χρεώσεων παροχής, αν υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο κόστος του ρεύματος. Η προσαύξηση γίνεται πάντα στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (με δεδομένο ότι υπάρχει κατανάλωση ρεύματος).

Scroll to Top