ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ήταν μέχρι πρόσφατα ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και κατέχει το ηλεκτρικό δίκτυο αξίας 3 δισ. ευρώ. Διαθέτει επίσης μία από τις κορυφαίες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρέχοντας 12,2 περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

ΔΕΗ Logo

Είναι η αρχαιότερη από τις σύγχρονες εταιρείες ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και υπάρχει από το 1950. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 2001 και για το 2018, είχε συνολικό κύκλο εργασιών 4,7 δισ. € με συνολική περιουσία 14,1 δισ. € και 16.750 εργαζόμενους.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι απλώς μια υπηρεσία ή προϊόν, είναι σημαντικό για την κοινωνία και τις οικονομίες να αναπτυχθούν. Είναι επίσης σχεδιασμένο να είναι μοναδικό και να παρέχει πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλα προϊόντα. Η ΔΕΗ είναι η μοναδική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, επομένως είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα.

Η εταιρεία στοχεύει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων με ομοιόμορφο τρόπο:

  • Διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των εργασιών
  • Προσφέροντας στους πελάτες κορυφαίες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Παρέχοντας ιδανικό εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους
  • Δημιουργώντας σχέσεις με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες λόγω αμοιβαίων οφελών
  • Δημιουργώντας νέες οικονομικές αξίες για λογαριασμό των μετόχων
  • Προστατεύοντας με σεβασμό και αφοσίωση το περιβάλλον
  • Στοχεύοντας στην κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Στόχος της ΔΕΗ είναι να βελτιώσει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδόσεις της προκειμένου να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία επιδιώκει πάντα να βελτιώνει τις διαδικασίες της και να ανταποκρίνεται στα μεταβαλλόμενα πρότυπα της αγοράς. Με αυτό κατά νου, δημιούργησαν αυτόν τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς που περιέχει τις αρχές και αξίες που αναμένονται από τους εργαζόμενους.

Οι δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία ενσωματώνονται στις αξίες της, τις οποίες προσπαθεί επίσης να ανταποκριθεί. Σκοπός του έργου της εταιρείας είναι να διασφαλίσει και να υποστηρίξει την ακεραιότητα της ΔΕΗ, να διατηρήσει την σταθερή οικονομική της κατάσταση και τελικά να αυξήσει την αξία για τους επενδυτές συνολικά.

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Η εταιρεία επενδύει σε πράσινες πρωτοβουλίες και τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία, ώστε το αποτύπωμά μας να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της είναι η προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές όπου βρίσκονται οι σταθμοί εξόρυξης και ηλεκτροπαραγωγής.

Η στρατηγική της ΔΕΗ Α.Ε. συνάδει με την Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας για το 2020, την Ενεργειακή Πολιτική της ΕΕ 2020, καθώς και το ομοσπονδιακό σχέδιο για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Διεύθυνση

Χαλκοκονδύλη 30, 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο

8009001000

Φόρμα Επικοινωνίας

https://www.dei.gr/el/h-dei-sas-apanta

Ιστοσελίδα

https://www.dei.gr/

Social Media

Flickr
YouTube
LinkedIn

Scroll to Top